Kurzy němčiny

Průběh a styl výuky

Snažím se vytvářet přátelskou a otevřenou atmosféru. Záleží mi na tom, aby to, co se učíte, mělo smysl. I v kurzech pro dospělé používám hry, diskuzi a činnostní učení, kde jazyk získáváte zcela přirozeně. Gramatiku učím v praxi a ne pouhými cvičeními v učebnici. Při vysvětlování gramatiky používám příklady, analogii a na základě svých zkušeností se zaměřuji na typické české chyby.

Na první hodině proběhne vzájemné představení, ověření vstupních znalostí, představení učebních metod a domluvení cílů, postupu, frekvence a délka lekcí a učebních materiálů.

V rámci výuky se pak snažím o maximální využití hodin k aktivní náplni, proto například domácí úkoly většinou opravuji mimo lekce.

První hodinu je možné využít jako zkušební hodinu ZDARMA!

Učební materiály

Při výuce využívám kombinaci českých a zahraničních učebnic od renomovaných německých vydavatelství (Polyglot, Hueber, Klett, Langenscheidt, Cornelsen). Dále je doplňuji o zajímavé zahraniční články, nahrávky, videa a vlastní materiály na porozumění textu, konverzaci a gramatiku.

Studentům ráda zapůjčím či poskytnu v elektronické podobě další materiály pro samostudium, např. německé noviny, časopisy, knihy a DVD.

Individuální výuka

Při těchto kurzech vyučuji pouze jednoho studenta, výuku přizpůsobuji cílům, požadavkům, tempu učení, učebnímu stylu studenta i jeho momentálnímu rozpoložení. Při časovém plánování kurzů vycházím z časových možností studentů a snažím se jim vycházet vstříc při potřebě přesouvání lekcí.

 

Výhody individuální výuky:

– Nejefektivnější způsob studia, umožňuje udělat pokroky v krátkém čase

– Studenti nejsou omezováni málo nebo více pokročilými studenty jako v běžném kurzu

– Flexibilní termíny výuky v závislosti na časových možnostech

– Individuální výuka jazyka je vhodná jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé studenty

Skupinové kurzy

Vhodné pro studenty na podobné úrovni a se stejnými časovými možnostmi a podobnými studijními cíli.

 

Výhody skupinové výuky:

– Nižší cena na osobu

– Využití spolupráce a sdílení ve skupině

– Skupinová motivace, zlepšení vztahů v kolektivu (např. pracovního), navázání nových kontaktů

– Skupinová výuka jazyka je vhodná jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé studenty

Firemní výuka

Jazykové kurzy vytvářím na míru potřebám firemních klientů. Výuka je možná pro jednotlivce i skupiny. Den a čas výuky přizpůsobuji požadavkům klienta. Výukový materiál přizpůsobuji oblasti působení, specifikům a potřebám firmy, věnuji se typickým pracovním situacím.

 

Výuku je možné zaměřit na obecný jazyk nebo obchodní němčinu, případně kombinaci. Nejčastějšími okruhy jsou obchodní jednání v němčině, obchodní korespondence, firemní komunikace a hospodářská němčina.

 

Dále mohu zajistit výuku odborného jazyka z oblastí ekonomie, bankovnictví, právo, diplomacie, státní správa, zdravotnictví, hotelnictví, technické obory.

Doučování pro žáky ZŠ, SŠ a studenty VŠ

Pomůžu dohnat zameškanou látku, vysvětlit nejasnosti v probíraném učivu, procvičit novou látku či přestup na jinou školu. Výuku a výukové materiály přizpůsobuji typu školy, cílům, požadavkům, tempu učení a učebnímu stylu studenta.

Příprava na maturitu a přijímací zkoušky z německého jazyka

Jedná se o cílenou přípravu, která zahrnuje zpracování maturitních témat, doučování požadované gramatiky a nácvik písemné a ústní části zkoušky. Znám dobře strukturu testů, způsob hodnocení, témata, která lze očekávat u zkoušek, poradím, kde snadno získat nebo naopak ztratit body a jak si správně rozvrhnout u zkoušky čas. K přípravě mám vhodné učebnice, řadu sbírek modelových testů a dalších materiálů na procvičování porozumění textu, poslech, psaní i ústní zkoušku.

Příprava na mezinárodní certifikáty z němčiny

Mám také bohaté zkušenosti s přípravou na mezinárodní jazykové certifikáty TestDAF, DSD II, Goethe-Zertifikat B1, B2, C1. Znám dobře strukturu testů, způsob hodnocení, témata, která lze očekávat u zkoušek, poradím, kde snadno získat nebo naopak ztratit body a jak si správně rozvrhnout u zkoušky čas. K přípravě mám vhodné učebnice, řadu sbírek modelových testů a dalších materiálů na procvičování porozumění textu, poslech, psaní i ústní část zkoušky. Všichni moji studenti zatím u zkoušek uspěli, neváhejte se podívat na reference!

 

Příprava zahrnuje:

– důkladné seznámení se strukturou zkoušky

– upevnění slovní zásoby, gramatiky a jazykových prostředků na úrovni B1, B2, nebo C1

– strategie řešení úloh, které se v jednotlivých částech zkoušky vyskytují

– systematický trénink ústní části (referáty, diskuze)

– systematické psaní cvičných textů

Kurzy obchodní němčiny a příprava na práci v německy mluvících zemích

Díky studiu hospodářské a obchodní němčiny a zkušenostem s obchodním jednáním v němčině během působení v německé společnosti mohu pomoci při přípravě na pracovní pohovor v němčině, práci v německých firmách nebo pracovní či stipendijní pobyty v německy mluvících zemích. Součástí těchto kurzů může být obchodní němčina, obchodní korespondence v němčině či firemní komunikace v němčině. Naučím vás, jak vést obchodní jednání v němčině, poradím vám s kulturními odlišnostmi.

Kurzy pro děti

Využijte toho, že v dětském věku je získávání jazykových dovedností zcela přirozené. Znalost angličtiny je v dnešním světě nutností, znalost němčiny velkou konkurenční výhodou. Znalost němčiny pomůže vašim dětem získat studijní stipendium na školách v německy mluvících zemích a do budoucna jim přinese výrazně lepší uplatnění na pracovním trhu.

Z nejnovějších výzkumů vyplývá, že děti se lépe, rychleji a snadněji učí anglicky, pokud už mají předchozí zkušenosti s německým jazykem.

Děti učím zábavnou a hravou formou a od začátku je vedu k aktivnímu používání cizího jazyka. Slovní zásobu neustále procvičujeme pomocí kartiček, obrázků, básniček, písniček, malovacích diktátů apod. Se staršími dětmi hrajeme navíc scénky, vedeme rozhovory a diskuze, povídáme si o německých tradicích a zajímavostech.

Mohu pomoci také v případě, že se Vaše dítě němčinu již ve škole učí, ale má nejasnosti v probíraném učivu, potřebuje procvičit novou látku, dohnat zameškanou látku nebo zvládnout přestup na jinou školu.

Němčina přes skype

Nebydlíte v České republice? Jste z jiných částí republiky nebo nemáte čas docházet na kurzy k učiteli? Nehodí se Vám ani, aby učitel docházel k Vám domů? I tak máte možnost učit se efektivně. Kurzy přes skype jsou vhodné pro studenty, kteří již mají alespoň základní znalosti jazyka.