Služby pro firmy

Firemní výuka němčiny a češtiny pro cizince

– Jazykové kurzy na míru potřebám a požadavkům firemních klientů

– Výuka pro jednotlivce i skupiny

– Den a čas výuky podle požadavků klienta

– Výukový materiál přizpůsobuji oblasti působení, specifikům a potřebám firmy, věnuji se typickým pracovním situacím.

 

Výuku je možné zaměřit na obecný nebo obchodní jazyk, případně kombinaci. Nejčastějšími okruhy je obchodní jednání, obchodní korespondence a firemní komunikace v cizím jazyce. Dále je možné výuku zaměřit na oblast ekonomie, bankovnictví, právo, diplomacie, státní správa, zdravotnictví, hotelnictví, technické obory.

Jazykový audit

Cílem jazykového auditu je objektivně stanovit jazykovou úroveň všech jazykových kompetencí (poslech, čtení, psaní, mluvení) dle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Jazykový audit před zahájením výuky slouží pro správné zařazení zaměstnance do jazykového kurzu. Dále je vhodné provádět jazykový audit po určitém období (obvykle jeden výukový rok) pro ověření plnění cílů výuky a stanovení dalšího postupu ve vzdělávání.

Překlady a korektury z/do německého jazyka

Zpracuji kvalitně nejen překlady z/do německého jazyka, ale také spolehlivě provedu korektury. Mohu zajistit kvalitní grafické zpracování překladu (DTP) a výhodnou cenu tisku. I k malým zakázkám přistupuji s maximální zodpovědností. Perfektně ovládám typografická pravidla a dbám na dodržování jednotné terminologie. Má specializace je ekonomie, obchod, marketing, reklama, personalistika, cestovní ruch, vzdělávání a technické překlady v oblasti elektrotechniky.

 

Co nejvíce překládám:

– Obchodní a ekonomické dokumenty – obchodní korespondence, zápisy z porad, studie, výroční

– Marketingové materiály – katalogy, prospekty, letáky, propagační materiály, texty na webové stránky

– Osobní dokumenty – seminární a diplomové práce, referáty, diplomy a vysvědčení, korespondence

– Technické dokumenty – manuály, příručky, návody

 

V souvislosti s překlady nabízím tyto služby:

– Zajištění tisku ve více kusech

– Grafické zpracování překladu (DTP)

– Stylistická korektura překladu jazykovým korektorem

– Jazyková korektura překladu rodilým mluvčím

Jazykové korektury

Provádím korektury překladů do češtiny a česky psaných textů cizinci. Ovládám typografická pravidla a dbám na dodržení jednotné terminologie.

 

Zajišťuji tyto druhy korektur:

– Korektura diplomových a seminárních prací

– Korektura katalogů, prospektů, textů na webové stránky a dalších firemních dokumentů

– Jazyková korektura rodilým mluvčím

– Slohová korektura jazykovým korektorem

– Odborná korektura specialistou v oboru

– Předtisková korektura

Tlumočení a firemní komunikace v němčině

Dalšími službami pro firmy jsou vyřizování obchodní korespondence v němčině, komunikace mluvícími obchodními partnery a tlumočení na jednáních, školeních a dalších firemních akcích.

Máte zájem o firemní výuku, audit, překlady či korektury? Je to tak snadné! Stačí vyplnit formulář. Obratem se Vám ozvu!